سپتامبر 7, 2020
تاندونیت آشیل

تاندونیت آشیل

تاندونیت آشیل عارضه ای است که با التهاب تاندون آشیل همراه است و به دلیل فعالیت بیش از حد و راه رفتن بیش از حد رخ […]
سپتامبر 1, 2020
توانبخشی سکته مغزی

توانبخشی سکته مغزی

توانبخشی سکته مغزی با فیزیوتراپی بهترین روش در بهبود و تخفیف عوارض ناشی از این عارضه مغزی در بیمار مبتلا است که در کلینیک فیزیوتراپی سلامت […]
آگوست 23, 2020
پارگی رباط صلیبی زانو

پارگی رباط صلیبی زانو

پارگی رباط صلیبی زانو یکی از آسیب های شایع مفصل زانو است که معمولا در افراد ورزشکار و پرتحرک رخ می دهد و منجر به درد […]
آگوست 10, 2020
اسپوندیلیت آنکیلوزان

اسپوندیلیت آنکیلوزان

اسپوندیلیت آنکیلوزان نوعی بیماری التهابی مزمن و پیشرونده است که معمولا ستون مهره ها و دیگر مفاصل بدن را بصورت دو طرفه و قرینه گرفتار می […]