مارس 15, 2023
فیزیوتراپی آسیبهای زانو

فیزیوتراپی آسیبهای زانو

فیزیوتراپی آسیبهای زانو فیزیوتراپی بخش مهمی از برنامه درمانی برای بسیاری از آسیب های زانو است. اهداف فیزیوتراپی برای آسیب های زانو شامل کاهش درد و […]
مارس 22, 2023
التهاب فاشیای کف پا

التهاب فاشیای کف پا

التهاب فاشیای کف پا یک بیماری شایع است که باعث درد در پاشنه و پایین پا می شود و زمانی رخ می دهد که فاسیای کف […]
مارس 30, 2023
تنیس البو

تنیس البو

تنیس البو یا سندرم آرنج تنیس بازان ، وضعیتی است که در آن قسمت بیرونی آرنج دردناک و حساس می شود. این بیماری به دلیل استفاده […]
آوریل 13, 2023
فیزیوتراپی پس از پارگی منیسک زانو

فیزیوتراپی پس از پارگی منیسک زانو

فیزیوتراپی پس از پارگی منیسک زانو برای کمک به تسریع بهبودی ، کاهش عوارض این آسیب و کاهش خطر آسیب دیدگی مجدد ضروری است. پارگی منیسک […]