مارس 29, 2021
بیرون زدگی دیسک کمر

بیرون زدگی دیسک کمر

بیرون زدگی دیسک کمر یا هرنیشن دیسک کمر یکی از بیماری های جدی ستون فقرات  است که با فشار بر روی نخاع و ریشه‌های عصبی سبب […]
آوریل 17, 2021
پارگی مینیسک زانو

پارگی مینیسک زانو

پارگی مینیسک زانو می تواند در نتیجه هر فعالیتی رخ دهد و معمولا در افراد ورزشکار رخ می دهد و باعث بروز درد ، التهاب و […]
آوریل 26, 2021
سندرم آرنج تنیس بازان

سندرم آرنج تنیس بازان

سندرم آرنج تنیس بازان یا تنیس البو یکی از شایع ترین مشکلات در آرنج است که به دلیل شیوع بالای آن در ورزشکاران رشته تنیس با […]
آوریل 30, 2021
سندرم مفصل فاست

سندرم مفصل فاست

سندرم مفصل فاست یکی از بیماری های مرتبط با ستون فقرات است که با احساس درد ، التهاب و اختلال در عملکرد حرکتی فرد همراه است […]