دسامبر 6, 2018
آسیب های ورزشی

آسیب های ورزشی و نقش فیزیوتراپی در آن ها

آسیب های ورزشی در هر ورزشی دیده می شود و بسته به میزان فعالیت ورزشکار و تمرینات وی شدت آسیب های ورزشی نیز متفاوت است. انجام […]
دسامبر 15, 2018
تاندونیت شانه

تاندونیت شانه ، علائم و روش های درمان

تاندونیت شانه عارضه ای است که با التهاب تاندون های شانه مشخص می شود. وارد شدن فشار و آسیب مکرر تاندون های شانه (تاندون روتاتور کاف) […]
دسامبر 30, 2018
سندرم تونل تارسال

سندرم تونل تارسال

سندرم تونل تارسال عارضه ای است که به دلیل تحت فشار قرار گرفتن عصب تیبیال خلفی در داخل تونل تارس رخ می دهد. تونل تارس کانالی […]
ژانویه 8, 2019
نرمی استخوان

نرمی استخوان

نرمی استخوان یا راشیتیسم نوعی بیماری استخوانی در کودکان است که موجب ضعیف شدن استخوان، ایجاد پاهای پرانتزی و تغییر شکل در اندام ها می شود. […]