آذر ۱۵, ۱۳۹۷
آسیب های ورزشی

آسیب های ورزشی و نقش فیزیوتراپی در آن ها

آسیب های ورزشی در هر ورزشی دیده می شود و بسته به میزان فعالیت ورزشکار و تمرینات وی شدت آسیب های ورزشی نیز متفاوت است. انجام […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۷
تاندونیت شانه

تاندونیت شانه ، علائم و روش های درمان

تاندونیت شانه عارضه ای است که با التهاب تاندون های شانه مشخص می شود. وارد شدن فشار و آسیب مکرر تاندون های شانه (تاندون روتاتور کاف) […]
دی ۹, ۱۳۹۷
سندرم تونل تارسال

سندرم تونل تارسال

سندرم تونل تارسال عارضه ای است که به دلیل تحت فشار قرار گرفتن عصب تیبیال خلفی در داخل تونل تارس رخ می دهد. تونل تارس کانالی […]
دی ۱۸, ۱۳۹۷
نرمی استخوان

نرمی استخوان

نرمی استخوان یا راشیتیسم نوعی بیماری استخوانی در کودکان است که موجب ضعیف شدن استخوان، ایجاد پاهای پرانتزی و تغییر شکل در اندام ها می شود. […]