مارس 22, 2023
التهاب فاشیای کف پا

التهاب فاشیای کف پا

التهاب فاشیای کف پا یک بیماری شایع است که باعث درد در پاشنه و پایین پا می شود و زمانی رخ می دهد که فاسیای کف […]
مارس 15, 2023
فیزیوتراپی آسیبهای زانو

فیزیوتراپی آسیبهای زانو

فیزیوتراپی آسیبهای زانو فیزیوتراپی بخش مهمی از برنامه درمانی برای بسیاری از آسیب های زانو است. اهداف فیزیوتراپی برای آسیب های زانو شامل کاهش درد و […]
مارس 3, 2023
فیزیوتراپی پس از جراحی زانو

فیزیوتراپی پس از جراحی زانو

فیزیوتراپی پس از جراحی زانو بخش مهمی از روند توانبخشی است. هدف فیزیوتراپی کمک به بازیابی قدرت، انعطاف پذیری و دامنه حرکتی مفصل زانو و همچنین […]
نوامبر 27, 2022
درمان کمردرد با فیزیوتراپی

درمان کمردرد با فیزیوتراپی

درمان کمردرد با فیزیوتراپی فیزیوتراپی می تواند درمان موثری برای کمردرد باشد. یک فیزیوتراپیست می تواند به شما کمک کند تا علت اصلی کمردرد خود را […]