مارس 29, 2021
بیرون زدگی دیسک کمر

بیرون زدگی دیسک کمر

بیرون زدگی دیسک کمر یا هرنیشن دیسک کمر یکی از بیماری های جدی ستون فقرات  است که با فشار بر روی نخاع و ریشه‌های عصبی سبب […]
مارس 3, 2021
بورسیت زانو

بورسیت زانو

بورسیت زانو عارضه ای شایع است که با التهاب بورس های زانو همراه بوده و با بروز درد و اختلال در عملکرد حرکتی زانو همراه است. […]
فوریه 10, 2021
تاندونیت زانو

تاندونیت زانو

تاندونیت زانو یا التهاب تاندون های زانو یکی از آسیب های شایع زانو است که معمولا در نتیجه آسیب تاندون کشکک زانو رخ می دهد و […]
ژانویه 27, 2021
نرمی غضروف کشکک زانو

نرمی غضروف کشکک زانو

نرمی غضروف کشکک زانو یا کندرومالاسی کشکک یکی از آسیب های شایع مفصل زانو با مناش غیرضربه ای است که با احساس درد و اختلال در […]