فیزیوتراپی پس از جراحی زانو
فیزیوتراپی پس از جراحی زانو
مارس 3, 2023
التهاب فاشیای کف پا
التهاب فاشیای کف پا
مارس 22, 2023

فیزیوتراپی آسیبهای زانو

فیزیوتراپی آسیبهای زانو

فیزیوتراپی آسیبهای زانو

فیزیوتراپی آسیبهای زانو

فیزیوتراپی بخش مهمی از برنامه درمانی برای بسیاری از آسیب های زانو است.

اهداف فیزیوتراپی برای آسیب های زانو شامل کاهش درد و تورم، بهبود دامنه حرکتی و قدرت و کمک به بیمار برای بازگشت هر چه سریعتر به فعالیت های عادی خود می باشد.

در اینجا برخی از تکنیک های رایج فیزیوتراپی مورد استفاده برای آسیب های زانو آورده شده است:

  • تمرینات دامنه حرکتی: این تمرینات به بهبود دامنه حرکتی مفصل زانو کمک می کند.
  • تمرینات تقویتی: این تمرینات به تقویت عضلات اطراف مفصل زانو کمک می کند.
  • تمرینات تعادل و حس عمقی: این تمرینات به بهبود تعادل و هماهنگی کمک می کند، که می تواند توسط آسیب های زانو تحت تاثیر قرار گیرد.
  • درمان دستی: این شامل تکنیک های عملی مانند ماساژ و تحرک مفصل برای کمک به کاهش درد و بهبود دامنه حرکتی است.
  • یخ و گرما درمانی: قرار دادن یخ یا گرما روی زانو می تواند به کاهش درد و تورم کمک کند.

توجه به این نکته مهم است که تکنیک های خاص فیزیوتراپی مورد استفاده به نوع و شدت آسیب زانو بستگی دارد. همچنین مهم است که با یک فیزیوتراپیست واجد شرایط کار کنید که بتواند یک برنامه درمانی شخصی را بر اساس نیازهای فردی شما ایجاد کند.

در کدام آسیبهای زانو از فیزیوتراپی استفاده می شود؟

فیزیوتراپی را می توان برای انواع آسیب های زانو استفاده کرد، از جمله:

  • رگ به رگ شدن و کشیدگی زانو: این آسیب ها زمانی رخ می دهد که رباط ها یا تاندون های اطراف زانو کشیده یا پاره شوند. فیزیوتراپی می تواند به کاهش درد و تورم، بهبود دامنه حرکتی و تقویت عضلات اطراف زانو کمک کند.
  • شکستگی زانو: شکستگی به شکستگی یکی از استخوان های مفصل زانو گفته می شود. فیزیوتراپی می تواند به بهبود دامنه حرکتی و قدرت پس از بهبود شکستگی کمک کند.
  • دررفتگی زانو: دررفتگی زانو زمانی اتفاق می افتد که استخوان های مفصل زانو به زور از موقعیت طبیعی خود خارج شوند. فیزیوتراپی می تواند به کاهش درد و تورم، بهبود دامنه حرکتی و تقویت عضلات اطراف زانو کمک کند.
  • آسیب های رباط صلیبی قدامی (ACL): ACL یکی از رباط های اصلی زانو است. فیزیوتراپی می تواند به کاهش درد و تورم، بهبود دامنه حرکتی و تقویت عضلات اطراف زانو به دنبال آسیب ACL کمک کند.
  • پارگی منیسک: منیسک تکه ای از غضروف در مفصل زانو است. فیزیوتراپی می تواند به کاهش درد و تورم، بهبود دامنه حرکتی و تقویت عضلات اطراف زانو به دنبال پارگی مینیسک کمک کند.