می 18, 2024
فیزیوتراپی با بیمه در کلینیک سلامت شرق

فیزیوتراپی با بیمه در کلینیک سلامت شرق

با توجه به شرایط اقتصادی جامعه یکی از دغدغه‌های مهم مراجعه کنندگان به مراکز فیزیوتراپی بحث پوشش بیمه است. خوشبختانه کلینیک فیزیوتراپی سلامت شرق با همکاری […]
می 11, 2024
فیزیوتراپی بعد از سکته مغزی

فیزیوتراپی بعد از سکته مغزی

سکته‌ مغزی به دلیل نرسیدن خون و اکسیژن به مغز ممکن است با از بین رفتن سلول های مغز همراه باشد و در نتیجه آن فرد […]