می 22, 2023
فیزیوتراپی کمر بعد از جراحی

فیزیوتراپی کمر بعد از جراحی

فیزیوتراپی کمر بعد از جراحی می تواند بخش مهمی از روند بهبودی باشد. نوع خاصی از فیزیوتراپی که دریافت می کنید به نوع جراحی و میزان […]
فوریه 1, 2023
فیزیوتراپی پس از جراحی کمر

فیزیوتراپی پس از جراحی کمر

فیزیوتراپی پس از جراحی کمر بخش مهمی از روند توانبخشی است. هدف فیزیوتراپی کمک به بیماران برای بازیابی قدرت، انعطاف پذیری و دامنه حرکتی در پشت […]