می 31, 2023
التهاب بورسهای شانه

التهاب بورسهای شانه

التهاب بورسهای شانه وضعیتی است که به بورسیت شانه معروف است. بورس ها کیسه های کوچک پر از مایع هستند که به عنوان بالشتک بین استخوان […]