سپتامبر 16, 2022
فیزیوتراپی در سکته مغزی

فیزیوتراپی در سکته مغزی

فیزیوتراپی در سکته مغزی برای کمک به بازیابی قدرت و تحرک و بازآموزی حرکات بدن از اهمیت زیادی برخوردار است و به بهبود کیفیت زندگی مبتلایان […]
سپتامبر 29, 2022
اهداف فیزیوتراپی

اهداف فیزیوتراپی

اهداف فیزیوتراپی درمان فیزیوتراپی را می توان به عنوان هر نوع ورزش، حرکت یا ترکیبی از آنها که برای درمان آسیب فیزیکی یا بازگرداندن حرکت بدن […]