نوامبر 27, 2022
درمان کمردرد با فیزیوتراپی

درمان کمردرد با فیزیوتراپی

درمان کمردرد با فیزیوتراپی فیزیوتراپی می تواند درمان موثری برای کمردرد باشد. یک فیزیوتراپیست می تواند به شما کمک کند تا علت اصلی کمردرد خود را […]
فوریه 1, 2023
فیزیوتراپی پس از جراحی کمر

فیزیوتراپی پس از جراحی کمر

فیزیوتراپی پس از جراحی کمر بخش مهمی از روند توانبخشی است. هدف فیزیوتراپی کمک به بیماران برای بازیابی قدرت، انعطاف پذیری و دامنه حرکتی در پشت […]
فوریه 3, 2023
فیزیوتراپی زانو بعد از جراحی

فیزیوتراپی زانو بعد از جراحی

فیزیوتراپی زانو بعد از جراحی بخش مهمی از روند بهبودی است. هدف فیزیوتراپی کمک به بازیابی قدرت، انعطاف پذیری و دامنه حرکتی زانو و همچنین کاهش درد […]
فوریه 13, 2023
درمان دستی

درمان دستی

درمان دستی یا منوال تراپی یک تکنیک عملی است که توسط فیزیوتراپیست ها برای تشخیص و درمان درد و اختلال عملکرد اسکلتی- عضلانی استفاده می شود. این […]