آوریل 21, 2023
فیزیوتراپی برای آرتروز زانو

فیزیوتراپی برای آرتروز زانو

فیزیوتراپی برای آرتروز زانو فیزیوتراپی یک گزینه درمانی غیرتهاجمی و موثر برای آرتروز است. آرتروز زانو وضعیتی است که در آن غضروف مفصل زانو فرسوده شده […]
آوریل 21, 2023
توانبخشی ام اس با فیزیوتراپی

توانبخشی ام اس با فیزیوتراپی

توانبخشی ام اس با فیزیوتراپی در کلینیک فیزیوتراپی سلامت شرق در تهران ارائه می شود. مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری خودایمنی مزمن و پیشرونده است که […]
آوریل 13, 2023
فیزیوتراپی پس از پارگی منیسک زانو

فیزیوتراپی پس از پارگی منیسک زانو

فیزیوتراپی پس از پارگی منیسک زانو برای کمک به تسریع بهبودی ، کاهش عوارض این آسیب و کاهش خطر آسیب دیدگی مجدد ضروری است. پارگی منیسک […]
مارس 15, 2023
فیزیوتراپی آسیبهای زانو

فیزیوتراپی آسیبهای زانو

فیزیوتراپی آسیبهای زانو فیزیوتراپی بخش مهمی از برنامه درمانی برای بسیاری از آسیب های زانو است. اهداف فیزیوتراپی برای آسیب های زانو شامل کاهش درد و […]