آوریل 21, 2021
اولتراسوند تراپی

اولتراسوند تراپی

اولتراسوند تراپی یکی از روش های درمانی در فیزیوتراپی است که با هدف کمک به تسکین درد و تسریع روند بهبودی مورد استفاده قرار می گیرد. […]
دسامبر 3, 2021
فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی

فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی

فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی چه یک بازیکن ورزشی باشید که بطور تفریحی ورزشی می کنید یا یک ورزشکار حرفه ای باشید، مطمئناً به ورزش خود […]
ژانویه 10, 2022
فیزیوتراپی کمردرد

فیزیوتراپی کمردرد

فیزیوتراپی کمردرد حتی اگر برای مدتی کمردرد داشته اید، یک برنامه ورزشی با فیزیوتراپیست می تواند باعث تسکین شما شود و شما را دوباره به حرکت […]
مارس 5, 2022
فیزیوتراپی دیسک کمر

فیزیوتراپی دیسک کمر

فیزیوتراپی دیسک کمر موثرترین روش درمان غیرجراحی دیسک کمر است که با مراجعه به کلینیک فیزیوتراپی سلامت شرق در نارمک می توانید از آن بهره مند […]