دسامبر 3, 2021
فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی

فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی

فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی چه یک بازیکن ورزشی باشید که بطور تفریحی ورزشی می کنید یا یک ورزشکار حرفه ای باشید، مطمئناً به ورزش خود […]
آوریل 21, 2021
اولتراسوند تراپی

اولتراسوند تراپی

اولتراسوند تراپی یکی از روش های درمانی در فیزیوتراپی است که با هدف کمک به تسکین درد و تسریع روند بهبودی مورد استفاده قرار می گیرد. […]
نوامبر 3, 2020
فیزیوتراپی شانه

فیزیوتراپی شانه

فیزیوتراپی شانه برای کمک به درمان مشکلات و بیماری های مفصل شانه و همچنین توانبخشی مفصل شانه قبل و پس از جراحی های شانه ارائه می […]
آگوست 16, 2020
الکتروتراپی

الکتروتراپی

الکتروتراپی یکی از روش های درمانی موثر و پرکاربرد فیزیوتراپی است که امروزه در اغلب کلینیک های فیزیوتراپی برای کمک به تسکین درد و تسریع بهبودی […]