آگوست 10, 2018
لیزر پرتوان

لیزر پرتوان و موارد کاربرد آن

لیزر پرتوان درمان با انرژی لیزر یکی از روش های جدید درمانی است که امروزه در پزشکی بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. لیزر درمانی […]
دسامبر 6, 2018
آسیب های ورزشی

آسیب های ورزشی و نقش فیزیوتراپی در آن ها

آسیب های ورزشی در هر ورزشی دیده می شود و بسته به میزان فعالیت ورزشکار و تمرینات وی شدت آسیب های ورزشی نیز متفاوت است. انجام […]
آوریل 19, 2019
سندرم تونل کارپال

سندرم تونل کارپال و درمان آن

سندرم تونل کارپال (CTS) یکی از شایع ترین بیماری های مچ دست است که سبب بروز درد و اختلال در عملکرد مچ دست می شود. این […]
اکتبر 30, 2019
دررفتگی کشکک زانو

دررفتگی کشکک زانو

دررفتگی کشکک زانو یکی از آسیب های شایع مفصل زانو است که اغلب در افراد ورزشکار بویژه فوتبالیست و بسکتبالیست ها رخ می دهد و موجب […]